ULLE ECO ENERGY

AKTIVITETER

ULLE ECO ENERGY har tillsammans med intresseföretag varit aktiva offshore sedan 1990, med en mängd mångsidig beprövad erfarenhet för att klara de utmaningar som koldioxidlagring till havs kräver. Enligt FN: s klimatpanel (IPCC) och International Energy Agency (IEA) är infångning återanvändning och lagring av koldioxid (CCUS) en förutsättning, och det kommer att vara praktiskt taget omöjligt utan koldioxidinfångning att uppnå målen för noll koldioxidutsläpp 2050 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Svenska regeringens offentliga utredning SOU 2020: 4 "Mot en klimatpositiv framtid" föreslår att Sverige lagrar koldioxid som ett sätt att minska nollutsläppen 2045 och sedan negativa utsläpp, att 1,8 miljoner ton koldioxid separeras och lagras årligen 2030. Energimyndigheten ska som en del av den vanliga verksamheten vara ett nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och därigenom främja en lämplig tillämpning av CCS i Sverige. Energimyndigheten ska också ta fram ett förslag till avtal som möjliggör export av koldioxid från svensk verksamhet för långsiktig geologisk lagring och som säkerställer att transport och lagring sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

ULLE ECO ENERGY främjar konceptet med att injicera koldioxid i mogna och utarmade reservoarer till havs med hjälp av välkänd teknik. Koncept för CO2 som transporteras av fartyg är under utveckling. CO2 fartygets konstruktionselement har likheter med befintliga gasolfartyg, baserat på beprövad teknik.