ULLE ECO ENERGY

VILKA VI ÄR

ULLE ECO ENERGY AB är ett företag som är registrerat i Sverige sedan 2012 med inriktning på lösningar för Koldioxid Infångning Återanvändning och Förvaring (Carbon Capture Utilization and Storage CCUS). Ulle Eco Energy tror att med innovativa lösningar kan den nuvarande situationen med koldioxid CO2 luftföroreningar förbättras avsevärt, med stort fokus på Hälsa, Miljö ock Säkerhet (HMS).

HÅLLBARHET

Våra principer och värderingar är baserade på att med öppenhet bedriva vår verksamhet, hållbart och konsekvent sätt fokuserat på att uppfylla kundkrav, lagkrav, andra nationella och internationella krav som gäller för dess verksamhet och med en företagskultur med fokus på andan för att symbolisera värden, beteende och övertygelser.

PRINCIPER

Förtroende för människor och deras förmåga och vilja att utvecklas; Etiskt, integrerat och öppet beteende; Självutveckling av människor, särskilt i kvalifikationen av och för arbetet, vilket resulterar i företagsutveckling; Decentraliserad prestation baserad på en fullständig och planerad delegering för de anställda att agera, med frihet och ansvar, i sina affärsuppgifter; Produktiv och relevant innovation för det gemensamma bästa; Meritigenkänning; Ledarskap genom exempel; Kundnöjdhet.

VÄRDEN

Människors säkerhet framför allt; Transparens; Disciplin; Företagande; Innovation; Förträfflighet med enkelhet; Integritet med alla målgrupper.

MISSION

Att utveckla innovativa system för infångad koldioxid CO2, sjötransport med återanvändning och eller permanent lagring i mogna och utarmade olje och gasreservoarer till havs. Delta aktivt i energiomställningen för hållbar användning av grön vätgas, metanol och ammoniak. Leverera kostnadseffektiva arbetsstandarder, procedurer, verktyg och teknik av högsta kvalitet för att möta alla reglerande samhälls och kundkrav.

VISION

Ett erkännande från samhället som en bidragsgivare till infångning och säkert återanvändande och lagring av koldioxid CO2, och för aktivt deltagande i energiomställningen mot hållbar energi.

SOCIALT ANSVAR

Införliva sociala, hälso, säkerhets och hållbara miljöåtaganden i alla företagsstrategier, affärsverksamheter och samhällen där vi är aktiva. Högsta standard för mänsklig jämlikhet, diversifiering och inkludering.