ULLE ECO ENERGY

INNOVATIV TEKNIK

ULLE ECO ENERGY har åtagit sig att använda det senaste av hållbar och kostnadseffektiv teknik som idag finns på marknaden.

Vi är engagerade i utvecklingen av flytande koldioxid (LCO2) fartygskoncept, både kust och fjärrtransporter. Fartygen bör vara konstruerade för fossilfria bränslen och/eller helt eller delvis elektrifiering för kortare sträckor. International Energy Agency (IEA) Paris, har i maj 2021 prognostiserat att år 2050 45% av marina bränslen skulle vara grön ammoniak, 20% biobränslen, 15% grön vätgas och en mycket liten del av elektrifierade fartyg, främst inom kortdistansnavigering.

I samarbete med Chalmers Tekniska högskola i Göteborg utvecklar vi ett hållbart LCO2 fartygskoncept för frakt av infångad koldioxid från Sverige för export till permanent lagring.

En Hybrid Modulär Riser (HMR) har konceptuellt utvecklats för injektion av koldioxid vid dedikerade mogna eller utarmade olje och gasreservoarer offshore för permanent lagring.